Human Development Report 2005 - Norwegian

2005 HDR Norwegian - Summary

Året 2004 endte med en hendelse som tydelig demonstrerte naturens destruktive kreft er og den makt til gjenskapelse som ligger i menneskelig medfølelse. Tsunamien som feide over Det indiske hav, etterlot seg nærmere 300 000 døde. Millioner ble hjemløse. Få dager etter tsunamien hadde en av de verste naturkatastrofene i nyere tid utløst verdens største internasjonale hjelpeaksjon og vist hva som kan oppnås gjennom global solidaritet når det internasjonale samfunnet virkelig engasjerer seg.

Aid and International Cooperation