Human Development Report 2005 - Swedish

2005 HDR Swedish

År 2004 avslutades med en händelse som demonstrerade naturens destruktiva kraft och människans förmåga till medkänsla. Tsunamin som svepte över den Indiska oceanen lämnade 300 000 människor döda. Miljontals blev hemlösa. Inom några dagar hade en av de värsta naturkatastroferna i modern tid gett upphov till världens största internationella hjälpmanifestation. Stödet från omvärlden visar vad som kan uppnås genom global solidaritet när det internationella samfundet tar sig an en stor utmaning.

Aid and International Cooperation