Human Development Report 2006 - Catalan

2006 HDR Catalan

El desenvolupament humà es basa sobretot en el fet que les persones puguin portar una vida que apreciïn i es puguin realitzar com a éssers humans. El marc normatiu per al desenvolupament humà es reflecteix avui dia en l’àmplia concepció exposada en els objectius de desenvolupament del mil·lenni, el conjunt d’objectius temporals acordats internacionalment per reduir la pobresa extrema, ampliar la igualtat entre els homes i les dones i promoure les oportunitats per a la salut i l’educació. El progrés cap a aquests objectius aporta una referència per valorar la determinació de la comunitat internacional per traduir els compromisos en accions. És més, és una condició per fomentar una prosperitat compartida i una seguretat col·lectiva en un món nostre cada cop més interdependent.

Download: 
Water