Human Development Report 2006 - Danish - Summary

Det handler om andet og mere end knaphed Magt, fattigdom og den globale krise i forhold til vand

2006 HDR Danish - Summary

Menneskelig udvikling handler om at give hvert enkelt individ mulighed for at leve det liv, som han eller hun ønsker. I år 2000 gav verdens ledere hinanden og verden et enestående løfte: 189 mægtige kvinder og mænd lovede, at verdens fattige inden år 2015 skal kunne leve uden fattigdom, med uddannelse og med muligheden for at leve et langt sundt liv. Årets Human Development Report omhandler en faktor, som vil afgøre, om verden når 2015 Målene eller ej – adgangen til rent vand.

Water