Human Development Report 2006 - Norwegian - Summary

2006 HDR Norwegian - Summary

Menneskelig utvikling handler om å gi hvert enkelt individ mulighet til å velge det livet han eller hun vil leve. I år 2000 ga verdens ledere et enestående løfte: 189 mektige kvinner og menn lovet at verdens fattige innen år 2015 skal ha friheten til å velge et liv uten fattigdom, med utdanning og med mulighet til god helse og et langt liv. Årets Human Development Report tar for seg en faktor som vil avgjøre om verden når Tusenårsmålene eller ikke – tilgangen til rent vann.

Water