Human Development Report 2006 - Swedish - Summary

2006 HDR Swedish

Mänsklig utveckling innebär att varje individ skall ha möjligheten att leva det liv han eller hon vill leva. År 2000 gav världens ledare ett enastående löfte: 189 mäktiga kvinnor och män lovade att världens fattiga innan år 2015 skulle ha friheten att välja ett liv utan fattigdom, med utbildning och med möjlighet till god hälsa och ett långt liv. Årets Human Development Report tar upp en fråga som kommer att avgöra om världen når millenniemålen eller inte –tillgången till rent vatten och sanitet.

Water