Human Development Report 2007/8 - Norwegian - Summary

2007/8 HDR Norwegian - Summary
Abstract: 

Klimaendringene er vår tids avgjørende utviklingsfaktor. All utvikling dreier seg i siste instans om å utvide menneskets potensial og gi mennesket større frihet. Det handler om å utvikle de ressursene som gjør det mulig for mennesket å foreta valg og leve et liv det setter pris på. Klimaendringene truer menneskets frihet og begrenser dets valgmuligheter. De setter spørsmålstegn ved opplysningstidens grunnsetning om at den menneskelige utvikling vil gjøre framtiden bedre enn fortiden.