Human Development Report 2009 - Vietnamese - Summary

2009 HDR Vietnamese - Summary
Abstract: 

Hãy xem xét trường hợp của Juan. Sinh ra trong một gia đình nghèo ở vùng nông thôn Mexico, gia đình chật vật mới trang trải được các phí tổn y tế và học hành cho cậu. Năm 12 tuổi, cậu bỏ học để phụ giúp gia đình. Sáu năm sau, Juan theo một ông chú sang Canada nhằm tìm việc có lương cao hơn và mang lại cơ hội tốt hơn. Tuổi thọ trung bình của Canada cao hơn của Mexico 5 năm và thu nhập ở đây cao hơn gấp ba lần. Juan đã nhận được hợp đồng làm việc tạm thời ở Canada, được quyền ở lại và cuối cùng trở thành một doanh nhân mà công việc kinh doanh hiện nay có thể tạo công ăn việc làm cho cả người dân Canada bản xứ. Đây chỉ là một trong số hàng triệu người hàng năm mong muốn tìm kiếm các cơ hội mới và các quyền tự do bằng cách di cư, đem lại lợi ích cho bản thân mình cũng như cho nơi họ ra đi và nơi họ di cư đến.