Human Development Report 2010 - Norwegian - Summary

2010 HDR - Norwegian - Summary
Abstract: 

«Innbyggerne er en nasjons egentlige rikdom.» Med disse ordene innledet 1990-utgaven av Human Development Report (HDR) en sterk argumentasjon for en ny tilnærming til utvikling. Det kan i dag virke opplagt at målet med utvikling må være å skape et miljø der folk kan leve lange og innholdsrike liv med god helse. Men det har ikke alltid vært slik. Et sentralt mål for HDR-rapporten de siste 20 årene har nettopp vært å understreke at utvikling først og fremst dreier seg om mennesker.