Sammendrag: Human Development Report 2013

Syds fremgang: Menneskelig udvikling i en mangfoldig verden

2013 HDR - Danish

Da de udviklede økonomier holdt op med at vokse under fifinanskrisen i 2008–2009, mens udviklingsøkonomierne fortsatte
med at vokse, tog verden notits. Syds fremgang, der i udviklingslandene betragtes som en global omfordeling, der burde
have fundet sted for længst, har efterfølgende været genstand for meget debat. Diskussionen har typisk fokuseret snævert
på BNPNP og handelsvækst i nogle få, store lande. Men der er en større dynamik i spil, der involverer mange flflere lande og
dybere tendenser, med potentielt vidtrækkende konsekvenser for menneskers tilværelse, for social lighed og demokratisk
regeringsførelse på lokalt og globalt plan. Som denne rapport viser, er Syds fremgang både et resultat af løbende investering
i menneskelig udvikling og en mulighed for at opnå endnu større fremskridt i menneskelig udvikling i verden som helhed.
Hvis denne udvikling skal gøres til virkelighed, vil det kræve informeret og oplyste globale og nationale politikker, der trækker
på de politiske erfaringer, der analyseres i denne rapport.

Globalization and Economic Integration