Human Development Concepts and Measurement

Información para el desarrollo sostenible: Argentina y la Agenda 2030

Read more
Big Data
07 October 2014 | Enrico Giovannini and Eva Jespersen

Last year the United Nations Secretary General’s High Level Panel Report on the Post-2015 Development Ag

2010 HDR - Norwegian - Summary

«Innbyggerne er en nasjons egentlige rikdom.» Med disse ordene innledet 1990-utgaven av Human Development Report (HDR) en sterk argumentasjon for en ny tilnærming til utvikling.

Read more