Global Human Development Report

В Докладе этого года внимание сосредоточено на проблеме достижения устойчивого и обеспечи- вающего равные возможности прогресса.

Read more

В Докладе этого года внимание сосредоточено на проблеме достижения устойчивого и обеспечи- вающего равные возможности прогресса.

Read more

O Relatório deste ano é dedicado ao desafio do progresso sustentável e equitativo.

Read more

Tegoroczny Raport koncentruje się na wyzwaniu wynikającym ze zrównoważonego i równego postępu, prezentuje, w jaki sposób degradacja środowiska wpływa na pogłębienie nierówności poprzez niekorzystne oddziaływanie na już pokrzywdzonych ludzi oraz w jaki sposób nierówności w rozwoju społecznym pogłę

Read more

Årets rapport tar opp utfordringen ved en utvikling som både er bærekraftig og rettferdig.

Read more

Japanese translation of the Human Development Report 2011 summary.

Read more

Il Rapporto di quest’anno si concentra sulle sfide del progresso equo e sostenibile.

Read more

Hindi translation of the 2011 Human Development Report Summary.

Read more

Hindi translation of the 2011 Human Development Report.

Read more

Tämänvuotinen Inhimillisen kehityksen raportti keskittyy kestävän sekä tasavertaisen kehityksen haasteeseen.

Read more