Swedish

Årets rapport fokuserar på utmaningen att skapa en hållbar och jämlik utveckling. Rapporten ger en överskådlig bild av hur en försämrad miljö förstärker orättvisorna genom negativ påverkan på redan missgynnade människor och hur ojämlik mänsklig utveckling i sin tur förvärrar skadorna på miljön.

Read more
2014 HDR Cover

Som det har visat sig i tidigare Human Development Reports (HDR) har de flesta människor i flertalet länder fått uppleva stadiga förbättringar vad gäller mänsklig utveckling.

Read more
Att övervinna hinder: Migration och utveckling
2009 HDR Swedish - Summary

Årets Human Development Report – Att övervinna hinder: Migration och utveckling – kommer ut i en tid då världen brottas med en av de värsta ekonomiska kriserna sedan 1930-talet.

Read more
2007/8 HDR Swedish - Summary

Klimatförändringarna är vår tids avgörande utvecklingsfråga. All utveckling handlar ytterst om att människor ska ha möjlighet att förverkliga sig själva så att de kan välja hur de vill leva sina liv.

Read more
2006 HDR Swedish

Mänsklig utveckling innebär att varje individ skall ha möjligheten att leva det liv han eller hon vill leva.

Read more
2005 HDR Swedish

År 2004 avslutades med en händelse som demonstrerade naturens destruktiva kraft och människans förmåga till medkänsla. Tsunamin som svepte över den Indiska oceanen lämnade 300 000 människor döda. Miljontals blev hemlösa.

Read more
Syds uppgång: Mänskliga framsteg i en värld av mångfald
2013 HDR - Swedish

Under fifinanskrisen 2008-2009, när de rika ländernas ekonomier slutade att växa medan utvecklingsländernas ekonomier
fortsatte, väcktes intresset hos omvärlden. Sedan dess har Syds uppgång, av många sedd som en efterlängtad global

Read more