Human Development Report 2006 - Catalan - Summary

2006 HDR Catalan

Quatre veus de quatre països unides per un sol tema: la manca d’accés a l’aigua. Aquesta privació es pot mesurar amb dades estadístiques, però rere les xifres s’amaguen els rostres humans de milions de persones que no tenen cap oportunitat de realitzar- se. L’aigua, matèria de vida i dret humà fonamental, és un dels eixos de la crisi diària que afronten cada dia milions de les persones més vulnerables del món, una crisi que amenaça la vida i destrueix la manera de viure de la població a una escala devastadora.

Téléchargement: 
Water